Tiêu chuẩn ISO 45001 - Bản dự thảo tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức ISO

Cập nhật: Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 DIS xem tại đây


ISO 45001, bộ tiêu chuẩn xác lập các yêu cầu cho hệ thống quản lý an toàn - sức khỏe nghề nghiệp, đã đạt đến giai đoạn CD (Committee Draft - Bản dự thảo cấp ủy ban)

Dự thảo tiêu chuẩn này, lấy cảm hứng từ OHSAS 18001, được thiết kế để giúp các công ty và các tổ chức trên toàn thế giới đảm bảo sức khỏe và an toàn của những người làm việc cho họ.

Mục tiêu tổng thể của tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên so với OHSAS 18001, những người quen thuộc với OHSAS 18001 sẽ nhận ra nhiều chủ đề trong tiêu chuẩn ISO mới. Tuy nhiên, đã có một số phát triển rất thú vị liên quan đến các quy định mới cho việc phát triển Tiêu chuẩn Quốc tế về Hệ thống quản lý. Ví dụ, tập trung mạnh mẽ hơn vào "bối cảnh" của một tổ chức cũng như một vai trò mạnh mẽ hơn đối với lãnh đạo cấp cao.

Với tiêu chuẩn mới, một tổ chức có nhìn xa hơn các vấn đề tức thời về sức khỏe và an toàn chịu trách nhiệm về những gì mà xã hội mong đợi. Tổ chức phải suy nghĩ về các nhà thầu và nhà cung cấp của họ, ví dụ, công việc của họ có thể ảnh hưởng như thế nào đối với láng giềng của họ trong khu vực xung quanh. Điểm này rộng hơn nhiều so với chỉ tập trung vào các điều kiện cho nhân viên nội bộ.

ISO 45001 nhấn mạnh những khía cạnh sức khỏe an toàn lao động thể hiện trong hệ thống quản lý tổng thể của tổ chức, đòi hỏi tham gia mạnh mẽ của cấp quản lý và lãnh đạo. Đây sẽ là một thay đổi lớn cho những người hiện đang ủy quyền trách nhiệm quản lý an toàn hơn là tích hợp này hoàn toàn vào hoạt động của tổ chức. ISO 45001 yêu cầu các khía cạnh sức khỏe và an toàn là một phần của một hệ thống quản lý tổng thể và không còn chỉ là một bổ sung thêm.

Có một số lý do để xây dựng tiêu chuẩn ISO mặc dù đã có OHSAS 18001. Thứ nhất, nhiều tổ chức đã sử dụng một số tiêu chuẩn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, vì vậy một công cụ sức khỏe và an toàn lao động có thể dễ dàng tích hợp vào điều này làm cho mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Đặc biệt, chúng tôi đã tập trung vào việc tích hợp dễ dàng với ISO 14001 như nhiều tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, có một người phụ trách cả về an toàn và môi trường. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng rằng tên ISO và công nhận sẽ cung cấp cho sự tín nhiệm hơn nữa đối với tiêu chuẩn và được áp dụng rộng rãi.

Dự án ISO này có sự tham gia của một loạt các cuốc gia trên toàn thế giới, từ châu Âu và Mỹ, mà còn châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, sẽ giúp chúng ta tạo ra một công cụ có thể áp dụng hữu ích cho tất cả mọi người. Dự án này cũng có sự tham gia mạnh mẽ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), là các chuyên gia về chủ đề này.

Việc thực hiện các hệ thống và cơ cấu theo đề nghị của tiêu chuẩn, áp dụng một cách nghiêm túc, tổ chức áp dụng có thể giảm nguy cơ gây tổn hại cho những người làm việc cho mình. Theo thống kê của ILO được công bố trong năm nay, khoảng 2,3 triệu người chết do hậu quả của tai nạn lao động hoặc bệnh (bệnh tật) vào năm 2013. Đây là những thống kê gây sốc và một gánh nặng cho xã hội. Thực hiện một hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động mạnh mẽ giúp các tổ chức giảm thiểu tai nạn và bệnh tật, tránh truy tố, tốn kém, thậm chí có thể giảm chi phí bảo hiểm, cũng như tạo ra một nền văn hóa tích cực trong tổ chức khi người dân thấy rằng nhu cầu của họ đang được đáp ứng.

Nguồn iso.org