Foodlaw-Reading: Nguồn cập nhật thông tin pháp luật về an toàn thực phẩm của Anh & Châu âu

Trang web http://www.reading.ac.uk cung cấp nguồn truy cập các văn bản pháp luật của Anh và của Châu âu về an toàn thực phẩm. Đây có thể là nguồn hữu ích cho các doanh nghiệp đang xuất sản phẩm vào thị trường Anh và Châu âu. Trang này được duy trì bởi Dr David Jukes, University of Reading
Khi sử dụng trang này cần lưu ý dòng chữ màu đỏ phía trên mỗi phần nội dung.
Ngoài ra, bạn có thể cập nhật thêm tại các trang:
http://www.eurofoodlaw.com/
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_en.htm

0 comments: