File Shredder: Công cụ miễn phí để xóa file đảm bảo không khôi phục được

Có thể đến một lúc nào đó, bạn muốn quét dọn sạch sẽ ổ cứng mà không chừa một mảnh nào để phục hồi được. Nếu trong trường hợp này, bạn sẽ thấy File Shredder thực sự có ích, từ xoá file, thư mục, làm trống ổ cứng, dọn toàn bộ ổ cứng… bằng những thuật toán dọn dẹp của riêng nó đưa ra.

Mẹo tải về: đừng nhấn bất kỳ link tải về nào khác trừ link ghi rõ rằng “download File Shredder”.
Download tại đây

Nguồn: pcworld.com.vn

Phạm Xuân Tiến's Blog: Công cụ này đặc biệt hữu dụng khi bạn muốn xóa hồ sơ, tài liệu quan trọng đòi hỏi tính bảo mật cao khỏi ổ cứng, usb.