Tiêu chuẩn BRC Food Issue 6 - Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (Bản dịch)

Mới cập nhật: BRC Food Issue 7 đã chính thức được phát hành ngày 07-01-2015
Bản dịch tiêu chuẩn BRC Food 7 xem tại đây
Đây là bản dịch của Tiêu chuẩn Toàn cầu BRC Food phiên bản 6. Bản dự thảo phiên bản 7 xem tại đây

Mọi đóng góp về nội dung bản dịch vui lòng thông tin về phamxtien@gmail.com hoặc gửi trực tiếp từ trang liên hệ.