Sweethome3D - Công cụ thiết kế nhà đơn giản!

Đây là công cụ thiết kế nhà miễn phí chạy trên nền Java.

Với Sweethome3D, việc thiết kế layout nhà, nhà xưởng có thể thực hiện đơn giản bằng cách kéo và thả. Các đối tượng vật dụng có kích thước tỷ lệ tương ứng.

Công cụ này đặc biệt hữu dụng trong việc phối cảnh 3D, giúp ta có thể hình dung cách dễ dàng thực tế ngôi nhà, nhà xưởng trong tương lai sẽ như thế nào. Nó cũng cho phép ta tham quan ảo bên trong (tương tự như mình đang ở trong ngôi nhà vậy). Với thư viện các đối tượng đồ họa đủ để bạn có thể thiết kế các ngôi nhà, nhà xưởng của mình.

Ban cũng có thể sử dụng công cụ này trong việc thiết kế các layout và dựng mô hình trong việc cải tiến bố trí nhà xưởng.

Bạn có thể download tại http://www.sweethome3d.com/download.jsp