QCVN QTĐ-7:2008/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN : Tập 7 - THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN

Nhân tiện có bạn thắc mắc về quy ước màu dây điện sử dụng trong các công trình điện. Nay chia sẻ tài liệu QCVN có đề cập đến nội dung này.