Tiêu chuẩn PAS 220:2008 - Các chương trình tiên quyết trong sản xuất thực phẩm an toàn

Bản dịch tiêu chuẩn PAS 220 phiên bản 2008.

Mọi đóng góp về bản dịch vui lòng gửi về phamxtien@gmail.com hoặc thông qua phiếu liên hệ bên tay phải của trang blog.