Bản thảo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã sẵn sàng cho góp ý.

Cập nhật: Bản dịch Tiếng Việt Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 xem tại đây

ISO 9001, tiêu chuẩn quản lý chất lượng phổ biến nhất thế giới đang được sửa đổi , bạn có thể mua bản dự thảo ngay bây giờ.


 ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng , một trong những tiêu chuẩn ISO được sử dụng rộng rãi nhất, đã sẵn có bản dự thảo tiêu chuẩn quốc tế (DIS) , đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình sửa đổi của tiêu chuẩn này .


Giống như tất cả các tiêu chuẩn ISO , tiêu chuẩn ISO 9001 được xem xét mỗi năm năm và hiện đang được sửa đổi để đảm bảo nó phù hợp và được cập nhật.

Ở giai đoạn DIS tất cả các bên quan tâm có thể gửi thông tin phản hồi và sẽ được xem xét trước khi dự thảo cuối cùng được công bố vào cuối năm 2015.

Ngoài ra, các công ty có thể mua bản dự thảo để nghiên cứu nội dung tiêu chuẩn mới trước ngày công bố cuối cùng .

Những thay đổi chính trong dự thảo mới liên quan đến định dạng của nó và gia tăng tầm quan trọng trong việc kiểm soát rủi ro . Chúng bao gồm:

  • có cùng một cấu trúc được sử dụng ở các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác sẽ giúp các công ty thực hiện tích hợp nhiều hơn một tiêu chuẩn,
  • việc xác định các rủi ro và kiểm soát rủi ro là các yêu cầu trong tiêu chuẩn mới,
  • yêu cầu lãnh đạo cấp cao có vai trò tích cực hơn trong các chính sách đối với chất lượng các nhu cầu kinh doanh , và
  • một số thay đổi trong thuật ngữ.
Các tổ chức đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ có thời gian chuyển tiếp ba là năm sau khi phiên bản mới đã được công bố để chuyển sang chứng nhận theo phiên bản mới của tiêu chuẩn.

Nguồn iso.org

Bạn cũng có thể xem tài liệu giới thiệu ISO 9001:2015 (bản tiếng anh) tại đây