Phương pháp xác định layout tối ưu

Có thể bạn sẽ giật mình khi xem xét lại các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, lý do là: có quá nhiều bước vận chuyển!
Ngoài việc hợp lý hóa quá trình và sử dụng công nghệ, giải pháp thay thế để làm giảm hoặc loại trừ các hoạt động vận chuyển, việc bố trí lại vị trí sắp đặt các đơn vị làm việc cũng cần được quan tâm thực hiện đúng mực.

1.Các khái niệm

 • Layout: tình trạng bố trí, sắp đặt các đơn vị làm việc theo một trình tự nhất định trong mặt bằng tổng thể (về không gian).
 • Layout tối ưu: là layout đáp ứng một hoặc tât cả các yêu cầu sau, tùy theo mục tiêu ban đầu đã xác định:
              -  tổng chiều dài phải di chuyển là ngắn nhất
              -  tổng chi phí của việc di chuyển là nhỏ nhất
              -  tổng thời gian của việc di chuyển là nhỏ nhất

2. Phương pháp luận

 • Gọi n là số vị trí trên sơ đồ mặt bằng tổng thể có thể bố trí các đơn vị
 • Gọi Lij là đoạn đường di chuyển từ vị trí i đến vị trí j, với i,j = 1 → n
 • Gọi Tij là thời gian di chuyển từ vị trí i đến vị trí j, với i,j = 1 → n
 • Gọi Cij là chi phí di chuyển từ vị trí i đến vị trí j, với i,j = 1 → n
 • Gọi tij là số lần thực hiện vận chuyển từ vị trí i đến vị trí j, với i,j = 1 → n
 • Gọi A, B, C lần lượt là tổng chiều dài di chuyển, tổng thời gian chi chuyển và tổng chi phí di chuyển

Khi đó:
 • Layout tối ưu về cự ly vận chuyển là layout có A là nhỏ nhất 
 • Layout tối ưu về thời gian vận chuyển là layout có B là nhỏ nhất 
 • Layout tối ưu về chi phí vận chuyển là layout có C là nhỏ nhất

3. Trình tự thực hiện

Bước 1: Vẽ sơ đồ mặt bằng tổng thể

Bước 2: Xác định các vị trí có thể được dùng để sắp đặt các đơn vị làm việc

Bước 3: Đo khoảng cách giữa các vị trí trên sơ đồ tổng thể, đo theo lối di chuyển chứ không phải khoảng cách về không gian.

Bước 4: Xác định thời gian di chuyển giữa các vị trí (đi từ vị trí này đến vị trí kia mất bao lâu)

Bước 5: Ước lượng chi phí phát sinh khi di chuyển giữa các vị trí (đi từ vị trí này đến vị trí kia tốn bao nhiêu tiền)

Bước 6: Căn cứ các quá trình đã được hợp lý hóa, xác định số lần phải di chuyển giữa các đơn vị

Bước 7: Xây dựng các kịch bản về bố trí các đơn vị vào các vị trí trên sơ đồ.

Bước 8: Tính toán A, B, C theo công thức bên trên

Bước 9: Thực hiện so sánh A, B, C giữa các kịch bản

Bước 10: Lựa chọn kịch bản tối ưu.

Chúc các bạn thành công!